พิงค์ราชภัฏ


Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 8 ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 7 ประจำวันที่ 1 - 15 เมษายน 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 16 -31 มีนาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 16 - 31 มกราคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 1-15 มกราคม 2564

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 14 ประจำวันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2563

Ping Rajabhat ปีที่ 17 ฉบับที่ 13 ประจำวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2563

โปสเตอร์


เรือชนะคลื่น ประจำปี 2563

เรือชนะคลื่น 2562

เอกสาร KM PR วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เทคนิคการเป็นพิธีกร

เอกสารประกอบการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มร.ชม. ครั้งที่ 1