บริการรับ - ส่งคืน ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ


แจ้งเจ้าของเอกสารการสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลีรายการลำดับที่416รับเอกสารคืน

เนื่องด้วยในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ หลักฐานการสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี จากพลเมืองดี นางสาวสไบพร เมืองมา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำส่งเพื่อติดตามหาเจ้าของ โดยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ได้เก็บรักษาไว้แต่ยังไม่มีเจ้าของติดต่อรับ จึงขอแจ้งท่านใดที่ทำเอกสารสูญหายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ลำดับที่ 416 (แจ้งลำดับรับต่อเจ้าหน้าที่) ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รายการทรัพย์สินประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน (งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินสูญหาย) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

ประกาศหาเจ้าของธนบัตรรายการที่399

เนื่องด้วยในวันที่ 18 ธันวาคม 2559 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ ธนบัตร จากพลเมืองดี นางสาวพุดชาติ ตานทุนะ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำส่งเพื่อติดตามหาเจ้าของ โดยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ได้เก็บรักษาไว้แต่ยังไม่มีเจ้าของติดต่อรับ จึงขอแจ้งท่านใดที่ทำธนบัตรสูญหายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ลำดับที่ 399 (แจ้งมูลค่าธนบัตร และสถานที่ที่คาดว่าทำสูญหาย) ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รายการทรัพย์สินประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน (งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินสูญหาย) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

ประกาศหาเจ้าของแว่นตารายการที่ 398

เนื่องด้วยในช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. 2559 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ แว่นสายตา/แว่นตา จาก รปภ. และ รปภ. นำส่งเพื่อติดตามหาเจ้าของ โดยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ได้เก็บรักษาไว้แต่ยังไม่มีเจ้าของติดต่อรับ จึงขอแจ้งท่านใดที่ทำแว่นตาสูญหายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ลำดับที่ 398 (แจ้งสี ลักษณะ ) ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รายการทรัพย์สินประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 (มี 1 อัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน (งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินสูญหาย) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

ประกาศหาเจ้าของนาฬิกาข้อมือรายการที่396-397

เนื่องด้วยในช่วงเดือน ส.ค. - ธ.ค. 2559 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับ นาฬิกาข้อมือ จากพลเมืองดี คุณทวีศักดิ์ ธรรมอุปละ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ รปภ. นำส่งเพื่อติดตามหาเจ้าของ โดยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ได้เก็บรักษาไว้แต่ยังไม่มีเจ้าของติดต่อรับ จึงขอแจ้งท่านใดที่ทำนาฬิกาข้อมือหล่นหายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในห้วงเวลาดังกล่าว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์ เพื่อขอตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ลำดับที่ 396 - 397 (แจ้งสี ลักษณะ ยี่ห้อ) ที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รายการทรัพย์สินประจำเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 (มี 2 เรือน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน (งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินสูญหาย) งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

แจ้งเจ้าของกระเป๋าผ้าลายจุดติดต่อรับกระเป๋าคืนที่งานประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้เป็นเจ้าของกระเป๋าผ้าลายจุด (ไม่พบชื่อผู้เป็นเจ้าของ) มีผู้นำส่งคืนที่งานประชาสัมพันธ์ช่วงเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2559 ผู้เป็นเจ้าของกรุณาติดต่อรับได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคาร 1ชั้น 1 (สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) แจ้งลำดับรับที่ 395 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการรับ - ส่งคืน ติดตามทรัพย์สินและเอกสารสำคัญสูญหาย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885-555 ต่อ 9 ติดต่อคุณพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คลิกตรวจสอบ

ประกาศเตือนภัยมิจฉาชีพแฝงตัวเรี่ยไรเงินในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ

ประกาศ เตือนภัย มิจฉาชีพแฝงตัวเรี่ยไรเงิน ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการเนื่องด้วยขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพ แฝงตัวเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และทำการเรี่ยไรเงิน โดยแอบอ้างว่ามีญาติป่วยหนักอยู่ที่ต่างจังหวัด และทำทีขอยืมเงิน 40 - 50 บาท เพื่อนำไปเติมน้ำมันสำหรับเดินทางไปหาญาติ ด้วยรถจักรยานยนต์และหลอกว่าจะนำเงินมาคืนภายหลังจึงขอแจ้งเตือนบุคลากร และนักศึกษาอย่าได้หลงเชื่อและหากพบเห็นบุคคลใดที่กระทำการดังกล่าว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทันที
คลิกตรวจสอบ

ประกาศ

รายการทรัพย์สินและเอกสารสำคัญรอผู้ติดต่อรับคืน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
คลิกตรวจสอบ