แนวปฏิบัติการติดสื่อประชาสัมพันธ์บนบอร์ดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขออนุญาตประกาศชี้แจงเรื่องการติดสื่อประชาสัมพันธ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย 
ขอความร่วมมืองดเว้นการใช้เทปโฟม เทปสองหน้า หรือกาวโดยเด็ดขาดโดยขอให้ใช้สกอตเทปใสม้วนติดด้านหลัง หรือ ใช้ลวดเย็บกระดาษ (ยิงแม็คเย็บกระดาษ) เพื่อไม่ให้เกิดรอยกาวติดแน่นภายหลังการดึงสื่อประชาสัมพันธ์ออก เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ ทั้งที่หากตรวจพบว่าสื่อประชาสัมพันธ์ของท่านใดมีการฝ่าฝืนใช้เทปโฟม เทปสองหน้าหรือกาวในการสื่อประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ขออนุญาตทำการดึงสื่อดังกล่าวออกทันทีที่ตรวจพบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีมีความประสงค์จะติดสื่อประชาสัมพันธ์ใดๆ ขอให้ทำเรื่องแจ้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตามขั้นตอน
และสื่อทุกชนิดที่จะทำการเผยแพร่ต้องได้รับการอนุญาตแล้วเท่านั้น จึงขอแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากทุกท่านค่ะ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยใดๆ ในการติดสื่อประชาสัมพันธ์บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่             นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โทรศัพท์ 053-885-555 กด 9 
ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือค่ะ