มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนดินแดนแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนมร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ดินแดนแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน yunnan Normal University Business School สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา จำนวน 36 คน ณ ห้องประชุมเอื้องสายส่องแสง อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดเดินทางกลับในวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นี้


ภาพเพิ่มเติม