ข่าวประชาสัมพันธ์

PR News


ภาพกิจกรรม

Photo Activities

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จัดงาน 4 ทศวรรษ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏเชียงใหม่ เทิดไท้ปิ่นราชัน

มร.ชม.จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนดินแดนแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์ มร.ชม. จัดอบรม แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

สาธิต มร.ชม. คว้ารางวัลการแข่งขันหมากรุกสากล


พิงค์ราชภัฏ

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนกันยายน 2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2559

วารสารพิงค์ราชภัฏฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2559

วารสารพิงค์ราชภัฏ ฉบับประจำเดือนมิถุนายน2559